MIKÄ ON KULTTUURIKOIRA?

Kulttuurikoiran laumaan kuuluvat ihmiset koirineen, joiden missiona on ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja tukea sosiaalista kasvua. Tarjoamme rikastuttavan sosiaalisen ympäristön ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin. Taustalla on näkemys siitä, että ihminen elää tasapainoista, merkityksellistä elämää yhteydessä toisiin. 

Toimimme koiramaisen lempeällä sydämellä, taiteen vapaudella ja rohkeudella, jaetun ilon ja innostumisen siivittäminä.

KULTTUURIKOIRAKOT

Kulttuurikoirakot ovat koulutettuja ammattilaisia. Toimimme tavoitteellisesti ja toiminnan laatua sekä vaikuttavuutta seurataan. Kouluissa työskentelemme osana moniammatillista verkostoa, toimimme tiiviissä ja jatkuvassa yhteistyössä henkilökunnan kanssa: olemme avoimia ja aktiivisia oppimaan lisää. Tehtävässämme tärkeässä osassa ovat soveltuvuudeltaan testatut ja toimintaan valmennetut koiratyöparit. Juuri nyt työskentelemme varhaisen tuen merkeissä alakouluissa Lohjalla sekä Turun seudulla.

Palvelumme mahdollistavat kummiyhteisöt, jotka rahoittavat kulttuurikoirakoiden palkkiot ryhmänohjauksista. Haemme jatkuvasti lisää yhteistyökumppaneita (katso lisää kohdasta ”Yhteystiedot”) , toimintakenttämme on valtakunnallinen.

TUEMME KASVUA

Kulttuurikoira tarjoaa kiireettömän ja kannustavan työskentelyilmapiirin, jossa on tilaa ja aikaa jokaiselle osallistujalle. Kulttuurikoiralle erilaisuus on voimavara ja inspiraation lähde. Ryhmät ovat toiminnallisia, ja niissä opitaan kokemuksien kautta. Ryhmissä harjaannutetaan mm. itsetuntemusta, empatiataitoja, pieniä hyvän mielen tekoja, rajojen asettamista ja toisten kunnioittamista. Edellämainitut edesauttavat ystävyyssuhteiden solmimista ja ennaltaehkäisevät kouluissa yleisiä kiusaamiskokemuksia. Ohjaajan kiinnostus ryhmäläisiin sekä lempeä koiraseura vähentävät itseensäkääriytymistä ja avaavat yhteyden oppia itsestä ja toisista uutta. Ryhmissä vaalitaan tietoisesti luottamusta ja luovuuden henkeä, ja vältetään kilpailua.

Arvot ja toimintaperiaatteet

ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Arvojamme ovat vapaaehtoisuus, erilaisuuden arvostaminen, luottamus ja huolenpito. Toimintaperiaatteillemme on leimallista kiireettömyys, yhteisöllisyys, ryhmämuotoinen ja osallistava työskentely sekä tekemällä ja kokemalla oppiminen. Tarjoamme turvaa ja tukea ainutlaatuisten voimavarojen, vahvuuksien ja sisäisten mahdollisuuksien esiin saattamiseen ja  kasvattamiseen. Kiinnitämme huomiota luovuus- ja oppimiskykyyn, sisäiseen motivaatioon, kriittisen ajattelun kehittämiseen sekä niiden taustalla vallitsevaan luottamukselliseen yhteistyötaitoon. Tuemme uteliaisuutta, mielikuvitusta, aloitteellisuutta ja yritteliäisyyttä. Itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen parantaminen ovat keskeisiä ryhmäteemojamme.

KULTTUURIKOIRAN TAUSTAA

Kulttuurikoira on saanut alkunsa käytännön kokemuksista mielenterveystyössä sekä vapaaehtoistoiminnan että ammattityön merkeissä. Täydennämme ammatillisina koirakkoina vapaaehtoistoimijoiden palveluita. Useilla nuorilla aikuisilla mielenterveyskuntoutujilla vastoinkäymiset ovat alkaneet jo varhaislapsuudessa tai alakoulussa kiusaamisesta tai muista yksinäisyyteen liittyvistä kokemuksista. Inhimillisen kärsimyksen ohella tämä polku on valtava kustannusten aiheuttaja: jo yksi 18-vuotias työkyvyttömyyseläkepäätöksen saanut mielenterveyskuntoutuja maksaa yhteiskunnalle yli 1,5M euroa. Kulttuurikoira toimii vastavoimana syrjäytymiselle. Se tarjoaa turvallisen sosiaalisen ympäristön, osallisuuden kokemuksia, herättelee sisäistä motivaatiota ja johdattelee kestävään kasvuun asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtien.

Toimintamalli on Suomen Hoivakoiran ideoima ja Sosped Keskuksen kanssa yhteistyössä toteuttama. Verkoston jokainen jäsen vaikuttaa toiminnan kehittämiseen.