Kulttuurikoira koulutus

MIKSI KOULUTUS?

Kulttuurikoirakkoina toimivat Sosped Koira –koulutuksen käyneet ammatilliset koirakot. Heidän soveltuvuutensa toimintaan on varmistettu ennen koulutuksen alkua erillisellä soveltuvuuskartoituksella.

Koulutamme Helsingissä

Kulttuurikoirakot ovat kaikki erilaisia, mutta heitä ohjaavat samat arvot ja toimintaperiaatteet. Erilaisuus antaa monipuolisia mahdollisuuksia toiminnan toteuttamiseen, yhteiset pelisäännöt tuovat turvallisuutta, vahvistavat toiminnan laatua ja varmistavat toiminnan tavoitteellisuuden sekä tulosten mitattavuuden. Koirakoille tarjotaan peruskoulutuksen jälkeen jatkokoulutusmahdollisuuksia sekä muita yhteisiä foorumeita kohtaamiseen.

Sosped Koira -koulutukset

Sove Helsinki:

  • 21.5.2017
  • 27.8.2017

Lähipäivät:

  • 16.-17.9.17
  • 25.-26.11.17
  • 3.-4.2.18
  • 21.-22.4.18

 Lataa tästä Sosped -koulutus postikorttiesite (pdf)

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta –koulutus (25 op)

Sosped Koira –koulutus on aikuisille suunnattu Suomen Hoivakoiran ja Sosped Keskuksen yhteistyönä tuottama täydennyskoulutus. Sen tavoitteena on lisätä valmiuksia tukea koira-avusteisesti sekä ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin sosiaalista kasvua. Koulutus luo sosiaalipedagogisen orientaation avulla uusia käytäntöjä hyvinvoinnin edistämistyöhön.

Koulutus antaa valmiuksia toimia ammatillisena ryhmänohjaajana koiransa kanssa. Tavoitteellisen työn tuloksena ryhmänjäsenet löytävät uusia voimavaroja ja elämyksiä sekä kehittävät arkitaitojaan: itsetuntemusta, toisten huomioonottamista, onnistumisen kokemuksia, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä uusia ihmissuhteita.

Koulutus koostuu lähipäivistä (4 viikonloppua la-su), itsenäisesti tehdyistä harjoituksista oman koiran ja kohderyhmän kanssa, kirjallisista tehtävistä sekä henkilökohtaisesta projektityöstä. Koulutuksen teemoja ovat mm: sosiaalipedagoginen ammatillisuus, sosiaalinen vahvistaminen, koira työparina, itsetuntemuksen lisääminen mukaan lukien tunne- ja vuorovaikutustaidot, ryhmäilmiöt, kokemuksellinen oppiminen sekä sisäistä motivaatiota ja luovuutta tukevan ilmapiirin mahdollistaminen.

Edellytyksenä koulutukseen hakeutumisessa on soveltuva, oma koira. Soveltuvuus tarkistetaan erikseen ennen koulutusta järjestettävässä kartoitustilaisuudessa.

Koulutuksen hinta:
1500 € + alv 24 % (1860 € sis. alv 24%)
Koulutus suoritetaan 2 erässä syys- ja kevätlukukauden alussa.

Haastattelu ja soveltuvuuskartoitus:
65 € + alv 24 % (80,60 € sis. alv 24%)

www.sosped.fi/sosped-koira-koulutus >>